digitalBlue er baseret på egne erfaringer med udvikling af elektronikprodukter, blandt andet fra fire års ansættelse i USA indenfor elektronikindustrien og et år hos Nokia Danmark som softwareudvikler.

digitalBlue tilbyder hardware- og softwareudvikling til industrien. Det kan dreje sig om et komplet produkt, klar til produktion, eller dele heraf.

Udviklingen finder forstrinvis sted i digitalBlue’s lokaler, men i særlige tilfælde, hvor det kræves af praktiske hensyn, kan det også foregå hos kunden. 

En egentlig produktion vil ikke finde sted hos digitalBlue, men det vil være nødvendigt at opbygge prototyper. Formidling til produktionsfaciliteter kan eventuelt foregå gennem digitalBlue

Kundegrundlaget for digitalBlue vil være IT virksomheder der mangler udviklingsresourcer til enkelte projekter, eller virksomheder som udvikler andre produkter, hvor der indgår software og hardware som ikke er inden for virksomhedens kompetance. 

digitalBlue vil også udvikle elektronik og software til virksomheder eller institutioner der kræver specialudviklet udstyr eller installationer. 
For større projekter kan arbejdes sammen med andre konsulentfirmaer.